Categories

Most Popular Articles

 วิธีการเปลียนรหัสผ่าน Window Server

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Windows Server 2012/2016/2019 ทำได้ดังนี้* จากตัวอย่างในที่นี้...

 วิธียืนยัน Email (ชัวคราว)

ลูกค้ายืนยัน Email ใช้สำหรับ https://cloud.minethost.com        1.ใช้ Email...

 วิธีใช้งาน Microsoft Remote Desktop

สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำ สำหรับ ใน Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ที่เปิดใช้งาน function...

 วิธีติดตั่ง Filezilla Server และใช้งาน Filezilla Client

 วิธีเติมเงิน TrueWellet แบบ อัตโนมัติ

รบกวนอ่านให้ครบ (ขอบคุณครับ) ระบบอยู่ในช่วงทดลองเท่านั้น กรุณาเผื่อเวลา ตรวจสอบอย่างน้อย 1-3 ชม...